Pb4L 1 Small

Propere beken 4 life

Voor de natuur & voor Music For Life

Ken je die momenten waar je zo hard geniet van een plek waar je je bevindt? Zo een plek waar alle kleuren schitteren in het zonlicht en je niets anders hoort dan geluiden die thuishoren bij die setting. Dan heb ik het natuurlijk niet over de geluiden die je hoort als je met de fiets over een brug van de Antwerpse Ring rijdt. Ik heb het over een plek waar je de wind langs bladeren hoort ruisen, een kabbelend beekje of eerder een plek waar je je vriend amper kan verstaan door het geluid van de oorverdovende waterval die langs je heen raast. Als canyoneer kom ik heel graag op zo’n plekken.

Maar...

Arjen Tres 320 320

Arjen

21/11/2018

Klik hier voor de LIVE-UPDATES

Over afval en rivieren

Tot mijn grote teleurstelling vind ik op die afgelegen plekken in de natuur nog véél sporen van de mens. Wanneer het regent, neemt het weglopende water afval mee in zijn kleine waterloop. Dat langzaam groeiend beekje zoekt zich een weg naar een grotere rivier en doorkruist zo soms een heel land alvorens in een zee aan te komen. Wat er achterblijft is een spoor van afval, meegenomen door het water. Wanneer ik dan door de rivieren wandel en dit spoor zie, kan ik het niet laten zo veel mogelijk afval op te rapen en terug te dumpen in een vuilnisbak. Ook al moet ik het daarom nog 3 uur meesleuren in mijn rugzak.

Als ik een groep jongeren al gidsend meeneem tijdens tochten door de natuur zien ze mij hier en daar afval opruimen. Door dit voorbeeld te stellen en hun bewust te maken van wat je kan doen, hoop ik de jongeren te inspireren om hun afval ook zonder morren op te rapen. Of toch op zijn minst er al voor te zorgen dat ze hun afval niet weggooien in de natuur! Ik besef maar al te goed dat “de moeilijkste stap in de strijd tegen afval die van aanpassing van het gedrag is”. Op een andere manier produceren, consumeren en verwerken maakt een wereld van verschil.

Maar het lijkt zo moeilijk…

Pb4L 2 Small

Kunnen we niet meer doen?

Tijdens een brainstormsessie met mijn collega’s over een mogelijke actie voor de Warmste Week van Studio Brussel, kwam dit gevoel terug naar boven. En wat begon als een klein idee, speelde een ganse dag door ons hoofd en werd uiteindelijk een bom van een plan!

Klaar voor actie!

Met het monitorenteam van Lifelong Exploring, engageren we ons om voor de Warmste Week van ons kantoor in Boom te stappen naar het Music For Life domein Puyenbroeck in Wachtebeke. We zouden natuurlijk onszelf niet zijn als we dit niet op een net-iets-andere-manier zouden doen dan normaal…

Bij gebrek aan canyons in Vlaanderen, passen we ons aan en wandelen we door de beken tussen Boom en Puyenbroeck in plaats van over de gebruikelijke wandelwegen. Onderweg is het ons doel zo veel mogelijk afval op te ruimen en dit op de juiste plaats achter te laten voor verwerking. De lengte van de tocht zal ongeveer 60 kilometer bedragen en we plannen dit te doen in 3 dagen, want niet alle beken zijn even gemakkelijk om door te waden.

Maar zonder jouw hulp lukt het niet!

Naast onze eigen, direct tastbare actie om zoveel mogelijk zwerfvuil uit de natuur weg te krijgen zamelen we ook geld in voor een goed doel dat aansluit bij onze ideeën over natuurbehoud.

Onze keuze is gevallen op Greenpeace, een non-profit organisatie die zich inzet om grootschalige milieuproblemen zoals afval en ontbossing onder de aandacht te brengen van politiek en publiek door middel van lobbywerk, demonstraties en geweldloze acties. Greenpeace is volledig onafhankelijk, en accepteert daarom geen geld van overheden en bedrijven en kan enkel werken door de financiële middelen die worden verkregen via donateurs en supporters.

Onze actie steunen?

Stort je gift op BE04 0682 4723 4031 met als mededeling PROPERE BEKEN 4 LIFE (Stortingen uit het buitenland: IBAN BE04 0682 4723 4031 Bic GKCCBEBB). Alle stortingen gaan INTEGRAAL naar Music For Life-Greenpeace.

Alvast héél veel dank!!!


Pb4L 3 Small

Eerder op de blog...

Onze nieuwsbrief