Hero 152 Small

Beroepsfederatie Natuursportondernemingen

Professionele organisatoren van natuursport

Een hecht netwerk van professionals

De BFNO verenigt vennootschappen (geen vzw's dus) die op professionele basis natuursporten organiseren. Zeer belangrijk is de in 1997 afgesloten groepspolis BA (burgerlijke aansprakelijkheid) die zowel BA-uitbating áls BA-beroepsaansprakelijkheid dekt, welke uniek is in België en enkel door BFNO-leden kan onderschreven worden. BFNO werkte sinds 2003 tevens het 'Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieu' uit en zorgde voor een degelijke overeenkomst omtrent interimarbeid in de outdoor-sector.

Bekijk hier de gedragscode die wij als BFNO-lid ondertekenen.

 

Onze nieuwsbrief